در گذشته دور، مردم عقیده داشتند که زمین مسطح است و در مرکز کهکشان قرار دارد. باور بر این بود که هفت عضو منظومه شمسی تا ابد بدور ما می گردند.
برخی مردم مدیترانه اعتقاد داشتند که هر ساعتی از روز تحت فرمانروایی هر یک از ماه، خورشید و یکی از پنج سیاره که بعد از آن شناخته شده اند، می باشد. که هرکدام را یک خدا می دانستند. برترتیب حکمفرمائی بر ساعتها عکس ترتیب فاصله که اجرام منظومه شمسی از زمین از دیدگاه آنها بود.
در همین زمان، مصریها فکر می کردند دورترین سیاره زحل است، که در پائین شکل نشان داده شده، و گمان می کردند که ترتیب نزدیکترین عضوها (مخالف عقربه های ساعت پس از زحل)، مشتری، مریخ، خورشید، زهره، عطارد و نزدیکترین آنها، ماه می باشند. بنابراین آنها فکر می کردند اولین ساعت توسط زحل اداره می شود، دومین ساعت توسط مشتری و به همین ترتیب.
مصریان همچنین باور داشتند که بعد از هر هفت ساعت ترتیب حکمرانی این اجرام تکرار شده بنابراین مجدداً با زحل آغاز می شود.


به عقیده آن مصریان باستان، سیاره ای که بر اولین ساعت هر روز حکمرانی می کند، فرمانروای تمام دوره 24 ساعته آن روز نیز می باشد و نامش را به آن روز می دهد. اولین (و همچنین هشتمین، پانزدهمین و بیست و دومین) ساعتهای روز اول، مختص زحل می باشند، ساعت بیست و سوم به مشتری، و بیست وچهارمین ساعت به مریح و اولین ساعت روز بعد به خورشید. بنابراین، آنها اعتقاد داشتند که اولین روز توسط زحل اداره شده و نامش را از آن می گیرد (Saturday) و حاکم دومین روز خورشید بوده و نامش را از آن می گرفته و جالب است بدانید این اجرام منظومه شمسی، و با همین ترتیب، در دوران باستان توسط هندیان، تبتیها و برمه ای ها برای نام گذاری روزها استفاده می شده. این موضوع برای نام روزهای هفته ژاپنیها نیز صادق است، اما رد پای آن فقط به هزار سال پیش می رسد.
سربازان رومی مقیم در مصر به هفته هفت روزه کافران خو گرفتند و آن را به سرزمین اصلی خود معرفی برای جایگزینی با هفته هشت روزه خود معرفی کردند. اکتاویان (سزار آگوستوین) و حاکمان رومی پس از او، این رسم را مجاز دانستند ولی تا زمان امپراطور کنستانتین در سال 321 بعد از میلاد بطور رسمی مورد استفاده قرار نگرفت.
نامهای انگلیسی ایام هفته، از نامهای انگلوساکسون همان هفت اجرام آسمانی که مورد احترام مردم باستان بود گرفته شده نامها انگلیسی و انگلوساکسون ایام هفته را در جدول زیر مقایسه کنید. سایر شباهتها بین نام روزها و سیارات در کشورهای مختلف نیز در جدول زیر قابل مشاهده می باشد.خورشید
ماه
مریخ
عطارد
مشتری
ونوس
زحل
نام روز به انگلیسی
sunday monday tuesday wednesday Tuursday friday saturday
نام روز به آنگلوساکسون
Sunnan daeg Monan daeg Tiwes daeg Wodens daeg Thurs daeg Frige daeg Satern
نام روز به آلمانی
Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
نام روز به هلندی
Zondag Manndaag dinsdag Woensdag donderdag Verijdag zaterdag
نام روز به فرانسوی
dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi
نام روز به لاتین
Dies solis dies Lunae Dies martis Dies mercurii Dies jovis Dies veneris Dies saturni
نام روز به هندو
Ravi-var som-var Mangal-var Budh-var Verihaspat_var Sukra-var Sani-var
نام روز به هندی اسلامی
Etwar Peer or somwar mungul Boodh jumerat juma sunneecher
نام روز به برمه ای
Tanag-ganve Tanang-la Ang-gar Budhha-hu Kyasa-pade Sok-kya Cha-na
‏Tlios Sin Nergal Nebo Bel Marduk Belit Ninurta
سیاره ژاپنی
Taiyou Tsuki Kasei Suisei Mokusei Kinsei Dousei
نام روز به ژاپنی
Nichi Youbi Getsu youbi Ka youbi Sui youbi Moku youbi kin youbi Dou youbi

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 27 اردیبهشت 1390    | توسط: پوریا امیرخلیلی    | طبقه بندی: منشا نام ایام هفته در زبان انگلیسی،     |
نظرات()